Valstybės sienos kirtimas Kuršių marių ekvatorijoje

Sukurta 2015.01.29

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės institucijų informavimo apie planuojamą valstybės sienos kirtimą Kuršių marių akvatorijoje sportiniais buriniais ir pramoginiais laivais tvarka

1. Ši tvarka parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo „Dėl laivybos Kuršių mariose bei Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vandenų keliais“ 1 ir 6 straipsnių reikalavimus.

2. Nustatomas toks upių perėjimo punktų „Nida“ ir „Rybačyj“ darbo režimas ir statusas:

Navigacijos laikotarpiu (nuo balandžio 25 d. iki lapkričio 1 d.) kiekvieną dieną nuo 9.00 val. iki 21.00 val. pagal paraiškas tik sportiniams buriniams ir pramoginiams laivams, dvišalis – transporto priemonėms (tik su Lietuvos ir Rusijos vėliavomis), daugiašalis – įgulos nariams ir keleiviams.

Pasienio, muitinės ir kitų rūšių kontrolė išvykstantiems į gretimą valstybę sportinių burinių ir pramoginių laivų įgulos ekipažams ir jais plaukiantiems keleiviams baigiama prieš 3 valandas iki sienos perėjimo punkto darbo pabaigos.

3. Valstybės siena Kuršių marių akvatorijoje sportiniais buriniais ir pramoginiais laivais su Lietuvos ir Rusijos vėliavomis kertama 150 m marių juostos plotyje (75 m į abi puses nuo nustatyto laivakelio farvaterio ašies).

4. Sportinio burinio ar pramoginio laivo kapitonas ne vėliau kaip prieš 36 valandas išsiunčia preliminarią informaciją (paraišką) upių uosto „Rybačyj“ (Rusijos Federacija) kapitonui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės budinčiam pareigūnui apie planuojamo valstybės sienos kirtimo Kuršių marių akvatorijoje datą ir laiką, taip pat atvykimą (išvykimą) į/iš Lietuvos Respublikos Nidos uostą arba Rusijos Federacijos upių uostą „Rybačyj“.

Likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki planuojamos valstybės sienos kirtimo Kuršių marių akvatorijoje ir atvykimo (išvykimo) į/iš perėjimo punktą „Rybačyj“ datos, sportinio burinio ar pramoginio laivo kapitonas išsiunčia patikslintą informaciją Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės budinčiam pareigūnui ir upių uosto „Rybačyj“ (Rusijos Federacija) kapitonui.

Informacija perduodama:

a) Rusijos pusei UTB radijo stotimis (16 kanalas, su tolesniu perėjimu į 65 kanalą), telefonu/faksu +74 012 988 019 arba elektroniniu paštu [email protected]

b) Lietuvos pusei faksu +370-4-639-78-72 arba elektroniniu paštu [email protected]

Pasikeitus elektroninio pašto adresams ar telefono numeriams Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės budintis pareigūnas arba upių uosto „Rybačyj“ (Rusijos Federacija) kapitonas nedelsdamas informuoja gretimą valstybę darbo tvarka.

5. Siunčiamoje informacijoje būtini šie duomenys:

 • laivo pavadinimas;
 • vėliava;
 • registracijos numeris;
 • burės numeris (esant burei);
 • laivo tipas, ilgis, spalva;
 • prirašymo uostas;
 • įgulos ir keleivių skaičius ir jų pilietybė;
 • valstybės sienos kirtimo data ir laikas;
 • plaukimo maršrutas;
 • plaukimo tikslas ir trukmė;
 • planuojama laivo stovėjimo vieta po pasienio ir muitinės kontrolės;
 • planuojamas grįžimo laikas.

6. Upių uosto „Rybačyj“ kapitonas išsiunčia raštu preliminarią paraišką (faksu) Rusijos Federacijos Kaliningrado srities FSB Pasienio valdybai ir Kaliningrado srities muitinei sprendimui priimti.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės budintis pareigūnas nusiunčia paraišką Lietuvos Respublikos muitinės departamentui.

7. Ne vėliau kaip per 8 valandas iki sportinių burinių ar pramoginių laivų planuojamo valstybės sienos Kuršių marių akvatorijoje kirtimo:

7.1. Upių uosto „Rybačyj“ kapitonas telefonu paklausia tarptautinio autokelių sienos perėjimo punkto budinčiojo karininko ir šio punkto muitinės pareigūno ir patikslina informaciją apie priimtą sprendimą ir, jei priimtas neigiamas sprendimas, apie tai informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės budintį pareigūną ir sportinio burinio ar pramoginio laivo kapitoną.

7.2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės budintis pareigūnas, jei yra priimtas neigiamas sprendimas, apie tai informuoja upių uosto „Rybačyj“ kapitoną ir sportinio laivo ar pramoginio laivo kapitoną.

8. Informaciją apie sportinio burinio ar pramoginio laivo, plaukiančio į gretimos valstybės uostą, pasienio, muitinės ir kitos kontrolės užbaigimą, jo išplaukimo iš prieplaukos laiką ir planuojamą laivo atvykimo į gretimos valstybės uostą laiką budintis pasienio pareigūnas perduoda budinčiam gretimos valstybės pareigūnui.

9. Sportinio burinio ar pramoginio laivo kapitonas prieš valstybės sienos kirtimą Kuršių marių akvatorijoje tiesiogiai UTB radijo stotimis (16 kanalas, šaukinys „Vyška-11“) informuoja Rusijos Federacijos FSB pasienio tarnybą apie valstybės sienos kirtimą ir praneša apie judėjimo maršrutą link upių perėjimo punkto „Rybačyj“ ir planuojamą atvykimo laiką į prieplauką.

10. Atvykus į upių uostą „Rybačyj“ sportinis burinis arba pramoginis laivas švartuojasi prie bendro naudojimo prieplaukos pasienio ir muitinės kontrolės zonos ribose.

Baigus kontrolės-patikros procedūras, laivas persišvartuoja į laisvą vietą, nustatytą prieplaukoje už pasienio ir muitinės kontrolės zonos ribų, arba plaukia toliau į paraiškoje nurodytą stovėjimo vietą.

11. Force-majore aplinkybių atsiradimo atveju sportinio burinio arba pramoginio laivo kapitonas nedelsdamas informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės budintį pareigūną ir upių uosto „Rybačyj“ kapitoną.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha