Supaprastinto tranzito dokumentai

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2022.09.19 15:22

Supaprastintas tranzitas – tai specialusis Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado srities teritoriją ir atgal, tranzitas sausuma kertant Lietuvos Respublikos teritoriją.

Siekiant supaprastinti tranzitą, Rusijos Federacijos piliečiams išduodami dviejų tipų dokumentai:

1. Supaprastinto tranzito dokumentas.

2. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas.

Supaparastinto tranzito dokumentas (toliau – STD)

STD – specialus tranzitą supaprastinantis leidimas, kurį Lietuvos Respublika išduoda Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį arba atgal, visomis sausumos transporto priemonėmis, skirtas daugkartinėms kelionėms.

STD – Šengeno vizos ekvivalentas, kuris galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tranzito su STD per Lietuvos Respublikos teritoriją trukmė kaskart negali viršyti 24 valandų.

STD galiojimo terminas – ne ilgesnis kaip 3 metai.

Dokumentai dėl STD išdavimo priimami tik pagal išankstinę registraciją telefonu:

+ 7 4012 95 94 84 Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade nuo 8:00 val.iki 12:00 val. darbo dienomis, išskyrus Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybinių švenčių dienas.

+7 40161 3 33 50 Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske nuo 8:00 iki 12:00 val. darbo dienomis, išskyrus Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybinių švenčių dienas.

Dokumentus dėl STD gavimo pareiškėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade asmeniškai.

Nepilnamečių asmenų (iki 18 metų) atvykimas nebūtinas, tačiau pildomas atskiras kiekvieno vaiko prašymas.

Tais atvejais, kai dėl STD gavimo kreipiasi kitas asmuo, jis turi pateikti notaro patvirtintą pareiškėjo įgaliojimą atstovauti jo interesams Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade.

Dokumentai, teikiami dėl STD gavimo

  • Pilnamečiai Rusijos Federacijos piliečiai teikia:

1. Prašymą STD gauti (toliau – prašymas), konsulato tinklalapyje užpildytą didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis rusų kalba, išskyrus vardą ir pavardę, kurie įrašomi lotyniškais rašmenimis, su priklijuota spalvota matine pareiškėjo amžių atitinkančia nuotrauka baltame fone (35x45 mm formato). Kiti nuotraukai keliami reikalavimai nurodyti atskirai. Prašymo 19 punkte pareiškėjas būtinai nurodo konkrečias ir detalias dažnų kelionių priežastis:

1.1. Jeigu nurodoma šeima, pareiškėjas įrašo giminystės ryšį (mama, tėtis, broils, sesuo, sūnus, dukra, senelis, močiutė), pavardę, vardą, tėvavardį ir šeimos nario tikslų gyvenamąjį adresą (sritį, miestą, gatvę, namą, butą) bei pateikia giminystės ryšį įrodančio dokumento originalą ir jo kopiją. Taip pat pareiškėjas pateikia šeimos nario paso lapų kopijas su nuotrauka ir gyvenamosios vietos registracijos atžyma, kad įrodytų, jog giminaitis tikrai gyvena likusioje Rusijos Federacijos dalyje.

1.2. Kitais atvejais (verslas, nekilnojamojo turto nuosavybė, sveikata) pareiškėjas pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (darbo sutarties originalą, darbo knygelės patvirtintą kopiją,  įmonių bendradarbiavimo sutarties originalą ir kopiją, tarpininkavimo raštą, nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentų originalą bei kopijas, medicinos įstaigos siuntimą gydytis).

2. Rusijos Federacijos užsienio pasą (galiojantį ir turintį ne mažiau nei 2 neužpildytus puslapius, skirtus vizoms) arba kitą kelionės dokumentą, tinkantį užsienio išvykoms (diplomatinį pasą, tarnybinį pasą, jūrininko pasą (jeigu yra įrašas laivo įgulos narių sąraše arba tinkamai patvirtintas jo išrašas), ir paso lapo su nuotrauka kopiją.

3. Rusijos Federacijos piliečio pasą ir paso lapų su nuotrauka bei gyvenamosios vietos registracija kopijas. Jei teikiama laikinos gyvenamosios vietos registracijos pažyma, nuo laikinos registracijos pradžios turi būti praėjęs ne trumpesnis nei 3 mėnesių laikotarpis.

Priimamos tik kokybiškos A4 formato kopijos.
Užpildyto prašymo taisymai negalimi.

  • Nepilnamečiai Rusijos Federacijos piliečiai teikia:

1. Nepilnamečiai piliečiai iki 14 metų:

1.1. Prašymą, konsulato tinklalapyje užpildytą didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis rusų kalba, išskyrus vardą ir pavardę, kurie įrašomi lotyniškais rašmenimis, su priklijuota spalvota matine pareiškėjo amžių atitinkančia nuotrauka baltame fone (35x45 mm formato). Kiti nuotraukai keliami reikalavimai nurodyti atskirai.

1.2. Rusijos Federacijos užsienio pasą (galiojantį ir turintį ne mažiau nei 2 neužpildytus puslapius, skirtus vizoms) ir paso lapo su nuotrauka kopiją.

1.3. Gimimo liudijimą ir jo kopiją.

1.4. Vieno iš tėvų arba globėjo piliečio pasą ir šio paso lapų su nuotrauka, gyvenamosios vietos registracijos atžyma ir vaiko duomenų įrašu kopijas.

2. Nepilnamečiai piliečiai nuo 14 iki 18 metų:

2.1. Prašymą konsulato tinklalapyje užpildytą didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis rusų kalba, išskyrus vardą ir pavardę, kurie įrašomi lotyniškais rašmenimis, su priklijuota spalvota matine pareiškėjo amžių atitinkančia nuotrauka baltame fone (35x45 mm formato). Kiti nuotraukai keliami reikalavimai nurodyti atskirai.

2.2. Rusijos Federacijos užsienio pasą (galiojantį ir turintį ne mažiau nei 2 neužpildytus puslapius, skirtus vizoms) ir paso lapo su nuotrauka kopiją.

2.3. Gimimo liudijimą ir jo kopiją.

2.4. Rusijos Federacijos piliečio pasą ir šio paso lapų su nuotrauka bei gyvenamosios vietos registracijos atžyma kopijas. Jei teikiama laikinos gyvenamosios vietos registracijos pažyma, nuo laikinos registracijos pradžios turi būti praėjęs ne trumpesnis nei 3 mėnesių laikotarpis.

Priimamos tik kokybiškos A4 formato kopijos.
Užpildyto prašymo taisymai negalimi.

Tais atvejais, kai vaikas neturi atskiro užsienio paso, o jo duomenys yra įrašyti ir jo nuotrauka įklijuota į vieno iš tėvų užsienio pasą, vaiko STD įklijuojamas į vieno iš tėvų užsienio pasą.

Šiuo atveju vaikas gali kirsti Lietuvos Respublikos sieną tik su tuo tėvu, į kurio pasą įklijuotas vaiko STD.

Konsulinis pareigūnas prireikus turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių prašyme nurodytą informaciją.

Prašymas nagrinėjamas ir sprendimas dėl STD išdavimo priimamas per 7 darbo dienas nuo kreipimosi į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Kaliningrade dienos.

Konsulinis mokestis – 5 eurai grynaisiais. Konsulinis mokestis būtinas visų kategorijų asmenims.

Atsiimant STD, Rusijos Federacijos piliečiai turi pateikti:

1. Rusijos Federacijos piliečio pasą bei šiuos papildomus dokumentus:

2. Gimimo liudijimą – atsiimant nepilnamečių asmenų STD;

3. Rusijos Federacijos piliečio, atsiimančio STD, pasą – atsiimant nepilnamečių asmenų STD;

4. Santuokos liudijimą ir abiejų sutuoktinių Rusijos Federacijos piliečio pasus – jei abiejų sutuoktinių STD atsiima vienas iš jų.

 Atsiimant STD, prašoma patikrinti paso ir STD duomenų atitikimą.

Jei atsisakoma išduoti STD, pareiškėjui įteikiamas raštiškas atsisakymas išduoti supaprastinto tranzito dokumentą (STD) / STD panaikinimas/atšaukimas, ant kurio kopijos jis privalo pasirašyti.

Lietuvos Respublikos pasienio punktuose STD neišduodami.

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade klientai priimami pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 13:30 iki 15:45 val., o dokumentai asmenims išduodami pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 14.30 val. iki 15.00 val., išskyrus švenčių dienas. 

STD išdavimo klausimais kreiptis tel. + 7 4012 95 94 84 nuo 8:00 val. Iki 12:00 val. darbo dienomis, išskyrus Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybinių švenčių dienas, arba elektroniniu paštu [email protected]

 

Supaparastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (toliau – STGD)

STGD – tai specialus tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją supaprastinantis leidimas, kurį Lietuvos Respublika gali išduoti Rusijos Federacijos piliečiams vieną kartą atvykti iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį ir grįžti atgal geležinkeliu.

Tranzitas su STGD per Lietuvos Respublikos teritoriją negali tęstis ilgiau nei 6 valandas.

STGD galiojimo terminas – iki 3 mėnesių.

Rusijos Federacijos piliečiai, ketinantys vykti tranzitiniu traukiniu, turi iš anksto užpildyti asmens duomenų lapą STGD gauti supaprastinto tranzito dokumentų išdavimo sistemos elektroninės paraiškos modulyje, jį išspausdinti, pasirašyti ir pateikti traukinyje STGD įteikimo metu.

Perkant kelionės bilietą, užklausa dėl galimybės gauti STGD turi būti pateikta konsulatui ne vėliau kaip prieš 28 valandas iki traukinio išvykimo.

Informaciją apie galimybę kirsti Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu prireikus keleiviai gali sužinoti Rusijos Federacijos geležinkelio bilietų kasose.

Keleiviai privalo išsaugoti STGD iki kelionės pabaigos.

Konsulinis mokestis – nemokamai.

STGD išdavimo klausimais kreiptis tel. + 7 4012 95 94 84 nuo 8:00 val. Iki 12:00 val. darbo dienomis, išskyrus Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybinių švenčių dienas, arba elektroniniu paštu [email protected]

Teisės aktai, reglamentuojantys supaprastinto tranzito dokumentų išdavimo tvarką

1. 2003 m. balandžio 14 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 693/2003, nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą.

2. 2003 m. balandžio 14 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos.

3. 2003 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha