Informacija keliaujantiems į Kaliningrado sritį

Sukurta 2015.01.29 / Atnaujinta 2019.06.12 11:00

DĖMESIO:

Nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją tel. +370 5 2362444 arba rašyti el. paštu [email protected].

 

Ką privalu žinoti Lietuvos Respublikos piliečiui, asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, vykstant į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį?

Jeigu nusprendėte vykti į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, būtina žinoti, kad, jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis, Jums reikia turėti Rusijos Federacijos vizą. Dėl vizos gavimo Jums reikia kreiptis į Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje Konsulinį skyrių arba Rusijos Federacijos generalinį konsulatą Klaipėdoje.

Rusijos Federacijos ambasada Lietuvos Respublikoje

Adresas

Latvių g. 53, LT-08113 Vilnius

Interneto svetainė

www.lithuania.mid.ru

Telefono numeriai:

+370 5 272 38 93, + 370 5 272 33 76

Faksas

+370 5 272 33 75

El. pašto adresas

[email protected]

Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Klaipėdoje

Adresas

Šermukšnių g. 4, LT-91207 Klaipėda

Interneto svetainė

www.klaipeda.mid.ru

Telefono numeriai:

+370 46 49 99 52, +370 46 49 99 54

Faksas

+370 46 41 07 60

El. pašto adresas

[email protected]

 

DĖMESIO:

Būtina prisiminti, kad Rusijos Federacijos pasienio kontrolės punktuose vizos į Rusijos Federaciją nėra išduodamos.

Daugiau informacijos rusų kalba apie vizas į Rusiją bei leidimus laikinai ar nuolat gyventi Rusijoje galite rasti Rusijos Federacijos Migracijos tarnybos interneto svetainėje.

Įvažiuodamas į Rusijos Federaciją kiekvienas užsienietis privalo gauti ir užpildyti migracijos kortelę.

Migracijos kortelė (миграционная карта) – tai dokumentas su informacija apie užsienietį, įvažiuojantį į Rusijos Federacijos teritoriją. Jame yra fiksuojamas užsieniečio buvimo šalyje laikas.

Paprastai migracijos kortelę galima gauti lėktuve, traukinyje ar autobuse, vykstančiame į Rusiją, arba Rusijos Federacijos pasienio kontrolės punktuose, kai vykstama asmeniniu automobiliu ar kitomis transporto priemonėmis. Migracijos kortelės yra dalinamos nemokamai. Jos blankas pildomas rusų kalba. Jei asmuo nemoka rusų kalbos, migracijos kortelę galima pildyti lotyniškais rašmenimis, kurie atitinka įrašus užsieniečio kelionės dokumente. Užpildyta migracijos kortelė pateikiama kartu su kelionės dokumentu ir jame esančia Rusijos viza pasienio tarnybos darbuotojams.

Būtina prisiminti, kad užpildytoje migracijos kortelėje visada turi būti Rusijos Federacijos pasienio kontrolės punkto spaudas, liudijantis įvažiavimo į šalį faktą. Migracijos kortelę būtina saugoti visą buvimo Rusijos Federacijos teritorijoje laiką. Migracijos kortelė galioja 3 mėn. nuo įvažiavimo į Rusijos Federacijos teritoriją datos.

Išvykstant iš šalies, Rusijos Federacijos pasienio kontrolės punkte migracijos kortelėje dedama atžyma apie užsieniečio išvykimo iš šalies datą. Migracijos kortelė lieka Rusijos Federacijos pasienio kontrolės punkte.

Buvimo Rusijos Federacijoje metu patartina turėti paso, Rusijos Federacijos vizos ir užpildytos migracijos kortelės kopijas.

DĖMESIO:

Vykstant į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per Kuršių Neriją (Nidos – Morskoje pasienio kontrolės punktą), Rusijos Federacijos pusėje už įvažiavimą į nacionalinio parko „Куршская коса“ teritoriją reikia mokėti nustatyto dydžio mokestį. Mokestį galima sumokėti Rusijos rubliais arba mokėjimo kortele.

Daugiau informacijos apie mokestį ir taikomas lengvatas galite rasti nacionalinio parko „Куршская коса“ interneto svetainėje.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti teritorinei Rusijos Federacijos migracijos tarnybai norint laikinai užsiregistruoti (laikinoji registracija privaloma, jei užsienietis planuoja būti Rusijoje ilgiau nei 7 darbo dienas)?

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti teritorinei Rusijos Federacijos migracijos tarnybai norint laikinai užsiregistruoti:

  • galiojantį užsieniečio kelionės dokumentą su galiojančia Rusijos viza;
  • migracijos kortelę su spaudu apie įvažiavimą į šalį.

Kaip laikinai užsiregistruoti, jei Rusijos Federacijoje apsistojama ne pas artimuosius ar draugus, o viešbutyje ar kitoje nakvynės paslaugas teikiančioje įstaigoje?

Jei užsienietis apsistoja viešbutyje, bendrabutyje ar kitoje nakvynės paslaugas teikiančioje įstaigoje, tai tos įstaigos administracija privalo užsieniečio atvykimo dieną informuoti teritorinę Rusijos Federacijos migracijos tarnybą apie užsieniečio atvykimą ir jo planuojamą buvimo laikotarpį, o užsieniečio išvykimo dieną – informuoti apie jo išvykimo datą.

Kokie dažniausiai pasitaikantys Rusijos Federacijos teritorijoje pažeidimai, už kuriuos taikoma administracinė atsakomybė?

  • Nustatytų įvažiavimo taisyklių į Rusijos Federacijos teritoriją pažeidimai;
  • Dokumentų, liudijančių teisėtą asmens buvimą Rusijos Federacijos teritorijoje, praradimas arba tokių dokumentų nebuvimas;
  • Tranzito per Rusijos Federacijos teritoriją taisyklių pažeidimai.

Kokia atsakomybė taikoma užsieniečiui pažeidus legalaus buvimo Rusijos Federacijoje terminus?

Visų pirma, pažeidęs laikino ar pastovaus buvimo Rusijos Federacijoje režimą, užsienietis gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn, vadovaujantis atitinkamais Rusijos Federacijos federaliniais teisės aktais. Viena iš administracinės atsakomybės rūšių yra administracinis išsiuntimas (административное выдворение), bauda nuo 2000 iki 5000 rub. Taip pat užsieniečiui reikia turėti išvažiuojamąją Rusijos vizą (kaina - 600 rub.)  Be to, pažeidus legalaus buvimo šalyje terminus, toks asmuo gali būti fotografuojamas ir jam gali būti privaloma tvarka atlikta daktiloskopinė (pirštų anspaudų paėmimas) registracija. Ši informacija apie padarytą pažeidimą yra saugoma duomenų bazėje ir gali būti panaudota užsieniečiui pateikus naują prašymą vizai į Rusijos Federaciją gauti.

Taip pat, gali būti priimtas sprendimas paskelbti tokį asmenį nepageidaujamu asmeniu (aukščiausia nuobaudos forma). Tokį sprendimą Rusijos Federacija gali priimti dar užsieniečiui neatvykus į šalį, o tik padavus dokumentus vizai gauti. Priežastys gali būti - tokio asmens buvimas Rusijos Federacijoje kelia realią grėsmę valstybės saugumui, visuomeninei santvarkai, gyventojų sveikatai, konstitucinei šalies santvarkai ir jos vientisumui, ar tokio asmens buvimas šalyje kitokiu būdu pažeidžia Rusijos Federacijos piliečių ir kitų asmenų, teisėtai esančių Rusijos Federacijos teritorijoje, teises bei interesus. Sprendimą dėl paskelbimo nepageidaujamu asmeniu priima Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerija (МВД России), Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (ФСБ России), Rusijos Išorinės žvalgybos tarnyba (СВР России), Rusijos Federacijos gynybos ministerija (Минобороны России), Rusijos Federacijos sveikatos ir socialinių reikalų ministerija (Миндзравсоцразвития России), Rusijos Federacijos teisingumo ministerija (Минюст России), Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija (МИД России).

Užsienietis, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas dėl jo paskelbimo nepageidaujamu asmeniu, privalo išvykti iš šalies. Pažeidus šį reikalavimą, užsienietis gali būti deportuotas. Paprastai asmens deportacija iš šalies yra vykdoma už deportuojamojo asmenines lėšas arba už jį pakvietusio fizinio ar juridinio asmens lėšas, jei tokio asmens egzistavimą pavyksta nustatyti. Jei kviečiančiosios pusės nėra galimybės nustatyti, tai deportuojama už Rusijos Federacijos federalinio biudžeto lėšas Rusijos Federacijos Vyriausybės nustatyta tvarka.

SVARBU:

Svarbu atsiminti, kad po administracinio išsiuntimo iš Rusijos Federacijos užsieniečiui draudžiama atvykti į šalį 5 metus.

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities migracijos tarnybos Vizų, leidimų laikinai gyventi ir užsieniečių registracijos skyrius

Adresas

Frunzės g. 6, Kaliningradas

Telefono numeriai:

+7 4012 563816, +7 4012 563811, +7 4012 563810

Kokia yra nustatyta tvarka, reglamentuojanti laikiną įvažiavimą į Rusijos Federacijos teritoriją su nuosava transporto priemone?

Jei vykstate į Rusijos Federaciją nuosavu automobiliu ar kita transporto priemone, vadovaujantis Rusijos Federacijos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarime Nr. 718 ir Rusijos Federacijos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 715 nustatyta tvarka Jūs, kaip užsienietis, laikino buvimo Rusijos Federacijoje laikotarpiu (tačiau ne ilgiau kaip vieneri metai) galite be muito ir kitų mokesčių laikinai įvažiuoti į šalį savo nuosava transporto priemone, registruota kitoje valstybėje. Rusijos Federacijos pasienio poste užsieniečiui, kuris vyksta nuosava transporto priemone į numatomą laikiną buvimo vietą Rusijos Federacijoje, yra išduodama pažyma apie įvežamą į Rusijos Federacijos teritoriją transporto priemonę (удостоверение ввоза транспортного средства – УВТС arba „временный ввоз“). Ši pažyma išduodama tam laikotarpiui, kuris būtinas užsieniečiui nuvykti į buvimo vietą Rusijos Federacijos teritorijoje. Vėliau tokia pažyma pratęsiama teritorinėje Rusijos Federacijos muitinės tarnyboje.

Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje esančios Rusijos Federacijos teritorinės muitinės tarnybos pasienyje su Lietuvos Respublika:

Kaliningrado m. muitinės tarnyba (Калининградская таможня)

Adresas

Kaliningradas, Čaadajevo g. 41 (ул. Чаадаева, д. 41)

Telefono numeriai:

691227, 443460

Kaliningrado m. muitinės postas (Калининградский таможенный пост)

Adresas

Kaliningradas, Turuchanskaja g. 1b (ул. Туруханская, д. 1б)

Muitinės postas Morsskoje-Nida (Морское-Нида погранпереход)

Adresas

Kaliningrado sr., Zelenogradsko raj., Morskoje k. (пос. Морское)

Telefono numeris

(40150) 41303

Nemano muitinės tarnyba (Неманская таможня)

Adresas

Sovetsko m., Krasnaja g. 10 (г. Советск, ул. Красная д. 10)

Telefono numeris

(40161) 40227

Muitinės postas Sovetske (Советский Таможенный пост)

Adresas

Sovetsko m., Iskri g. 15 (г. Советск, ул. Искры, д. 15)

Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje esančios Rusijos Federacijos teritorinės muitinės tarnybos pasienyje su Lenkijos Respublika:

Bagrationovsko m. muitinės tarnyba (Багратионовская таможня)

Adresas

Bagrationovsko m., Družby g. 4 (г. Багратионовск, ул. Дружбы, д. 4)

Telefono numeriai:

(40156) 33355, 33402, 61261

Mamonovo m. muitinės tarnyba (Мамоновкая таможня)

Adresas

Mamonovo m. (г. Мамоново)

Telefono numeriai:

(40156) 40488, 40201

Jei esate Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje.

Skambinti:

   

Gaisro atveju

01

Policija

02

Skubi medikų pagalba

03

Skubi mokama medikų pagalba

777911, 603003

Kraujo perpylimo centras

215465

Vaistinių informacija

777003, 333222, 955574

Gelbėjimo brigada МЧС

112

Budinti transporto policija ГИБДД

452825

Budintis Vidaus reikalų sk. УВД

214639

Mokama paslauga automobiliui sugedus

700700

Nemokama informacija

09

Mokama informacija

057

Autobusų stoties informacija

999199, 646261 (Moskovskij pr.184, Kaliningradas)
643312 (Železnodorožnaja g.7, Kaliningradas)

Geležinkelio stoties informacija

586402, 587647, 8-800-7750000

Oro uosto informacija

610610, 610415

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha