Konsulinis mokestis

Sukurta 2019.03.04 / Atnaujinta 2021.02.11 13:13

Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi sumokėti nustatyto dydžio konsulinį mokestį. Konsulinis mokestis mokamas už dokumentų nagrinėjimą (ne už vizos išdavimą).

Už atliktus konsulinius veiksmus Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade galima atsiskaityti grynaisiais pinigais ir mokėjimo kortelėmis VISA, VISA Electron, Maestro ir MasterCard.

Konsulinis mokestis mokamas eurais. Atsiskaitant mokėjimo kortelėmis, susietomis su rublinėmis atsiskaitomosiomis sąskaitomis, nuskaičiuojama suma pagal konsulinio mokesčio mokėjimo dienos rublio ir euro santykį.

Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.

Už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą taikomi šie konsulinio mokesčio tarifai:

Vizos rūšis

Rusijos Federacijos piliečiams

Ukrainos piliečiams

Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Gruzijos, Juodkalnijos, Moldovos ir Serbijos Respublikos piliečiams

Baltarusijos Respublikos piliečiams

Kitų valstybių piliečiams

Šengeno trumpalaikė viza (C)

35 eurai

35 eurai

35 eurai

35 eurų

80 eurų

Kai prašymas išduoti Šengeno vizą (C) pateikiamas likus tik 3 ar mažiau dienų iki išvykimo

70 eurų

70 eurų

netaikoma

70 eurų

netaikoma

Nacionalinė viza (D)

120 eurų

nemokamai

120 eurų

60 eurų

120 eurų

Konsulinio mokesčio lengvatas reglamentuoja Europos Sąjungos susitarimai dėl supaprastintos vizų išdavimo tvarkos, Vizų kodeksas ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.

Reikalavimas sumokėti konsulinį mokestį netaikomi šių kategorijų pareiškėjams:

 • vaikai iki 6 metų (tik Šengeno vizos (C tipas);
 • Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius)), įskaitant Lietuvos Respublikos piliečių šeimos narius;
 • Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečių, teisėtai gyvenančių Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (tarp jų ir įvaikiai), tėvai (tarp jų ir globėjai ir rūpintojai), seneliai ir anūkai;
 • Lietuvos kilmės asmenys, asmenys, išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, ir asmenys, turintys teisę į Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimą (tik nacionalinės vizos (D tipas));
 • oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Rusijos Federacijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;
 • nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariai, jeigu jie šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;
 • moksleiviai, studentai, magistrantai bei doktorantai ir lydintys mokytojai, vykstantys į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
 • tyrėjai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais;
 • ne pelno organizacijų atstovai, jaunesni nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantys seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.
 • neįgalieji asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;
 • asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;
 • tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys;
 • mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantys asmenys;
 • susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai.
 • Europos Sąjungos ir trečiosios šalies susitarime dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo nustatytais atvejais.

Naujienlaiškio prenumerata