Išorės paslaugų tiekėjas

Sukurta 2020.10.06

Pagal tarp Lietuvos ir VFS Global sudarytą susitarimą dėl bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėju vykdant užduotis, susijusiais su prašymais išduoti vizą, išorės paslaugų teikėjui yra patikėtas šių užduočių vykdymas:

  • teikti bendrą informaciją apie vizos reikalavimus ir prašymo formas;
  • informuoti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį apie reikalaujamus patvirtinamuosius dokumentus;
  • rinkti duomenis ir priimti prašymus (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir perduoti prašymą Lietuvos vizų tarnyboms;
  • rinkti vizos mokestį;
  • kur taikoma, tvarkyti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens atvykimo į Lietuvos vizų tarnybą arba išorės paslaugų teikėjo patalpas tvarkaraštį;
  • paimti iš Lietuvos vizų tarnybos kelionės dokumentus, įskaitant pranešimą apie atsisakymą išduoti vizą, ir grąžinti juos prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui.

Prašymus išduoti vizą nagrinėja, prireikus pokalbius su pareiškėju vykdo, sprendimus dėl prašymų išduoti vizą priima ir vizų įklijas spausdina bei įklijuoja tik Lietuvos vizų tarnyba.

 


 

Naujienlaiškio prenumerata