Dokumentai vizai gauti

Sukurta 2019.03.04 / Atnaujinta 2019.07.30 15:41

Užsieniečiams, kreipiantis dėl Šengeno vizos išdavimo, nepriklausomai nuo vizos kategorijos, jos galiojimo laikotarpio ar kelionių skaičiaus, būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Galiojantį pasą (kelionėms į užsienį), kurio galiojimas mažiausiai 3 mėnesius viršija prašomos išduoti vizos galiojimo laiką, kuriame turi būti mažiausiai du tušti puslapiai ir kuris turi būti išduotas per pastaruosius 10 metų.
 2. Užpildytą nustatytos formos prašymą vizai gauti. Prašymai pildomi interneto svetainėje https://visa.vrm.lt/epm/.
 3. Vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą matinę nuotrauką, atitinkančią asmens amžių (ne senesnę kaip pusė metų), baltu fonu, vertikaliai galvos dydis nuo pakaušio iki smakro turi apimti 70-80 % fotografijos (32-36 mm).
 4. Dokumentus, patvirtinančius legalų buvimą Rusijos Federacijoje (vizą, jei ji reikalinga, leidimą gyventi, migracijos kortelę, registraciją). Nepilnamečiams vaikams papildomai pateikiamas gimimo liudijimo originalas ir kopija. Jei nepilnamečiai vaikai (iki 18 metų) vyksta ne su tėvais arba vienu iš tėvų, būtina pateikti vieno iš tėvų notariškai patvirtinto leidimo vaikui vykti į Šengeno erdvę originalą ir kopiją.
 5. Galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, pripažįstamą visose Šengeno susitarimo valstybėse. Sveikatos draudimas turi garantuoti, kad bus apmokėtos būtinosios medicinos pagalbos ir visos išlaidos kelionės metu, kurios gali atsirasti ryšium su grąžinimu į tėvynę. Minimali draudimo suma – 30 000 eurų. Priimami tik kompiuteriu užpildyti ir spausdintuvu atspausdinti draudimo polisai.
  Kreipiantis dėl daugkartinės vizos išdavimo galima pateikti draudimo polisą pirmai kelionei.
 6. Patvirtinamuosius dokumentus (Patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys Rusijos Federacijoje, sąrašas (III priedas)):
 • dokumentus, nurodančius kelionės tikslą;
 • dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą;
 • dokumentus, nurodančius, kad asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų, tiek buvimo laikotarpiui, tiek grįžimui į gyvenamosios vietos šalį;
 • kitą informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.
 1. Dokumentus, patvirtinančius konsulinio mokesčio sumokėjimą arba atleidimą nuo mokesčio.

Dvikartinei Šengeno vizai (C) gauti užsienietis papildomai vizų tarnybai pateikia dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą.

Daugkartinei Šengeno vizai (C) gauti užsienietis papildomai vizų tarnybai pateikia dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą arba dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, kurios suteikia jam teisę gauti daugkartinę trumpalaikę vizą. Jeigu užsienietis daugkartinei trumpalaikei vizai gauti pateikia juridinio asmens kvietimą, reikalaujama papildomų dokumentų, patvirtinančiu jo ryšį su juridiniu asmeniu.

Bet kuriuo atveju Konsulatas turi teisę pareikalauti pateikti papildomus dokumentus.

Už pilno dokumentų paketo, reikalingo vizai gauti, pateikimą atsakingas yra pareiškėjas. Pateikiamų duomenų išsamumą ir teisingumą asmuo patvirtina parašu prašyme išduoti vizą. Pateikus ne pilną paketą dokumentų ar/ir neteisingai (nepilnai) užpildžius, nepasirašius prašyme, viza neišduodama.

Vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti į Šengeno erdvę.

Naujienlaiškio prenumerata