Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2019.08.27 15:23

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Konsulinėje įstaigoje prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje priimami tik iš asmenų:

-              kurie turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;

-              kurie yra lietuvių kilmės;

-              kurie perkeliami įmonės viduje pagal Įstatymo 442 straipsnio nuostatas.

Visais kitais atvejais dokumentai priimami Migracijos departamento padaliniuose.

Prašymą išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje. Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai – migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Visa informacija apie leidimui laikinai gyventi Lietuvoje gauti teikti būtinus dokumentus yra Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje:

Leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Kas gali gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti norint gauti leidimą laikinai gyventi

Dokumentų pateikimui Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade, būtina registruotis internetu https://konsreg.urm.lt/visit/register/ru4

Teikiant prašymą ir dokumentus Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade:

  • Teikiami dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos;
  • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus tas nenumatyta. Rusijos Federacijos išduotiems dokumentams šis reikalavimas netaikomas

Daugiau informacijos apie užsienio šalių piliečių leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje rasite Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties (2004 m. balandžio 29 d. Nr. IX-2206, Vilnius).

Naujienlaiškio prenumerata