Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille

Sukurta 2019.07.29 / Atnaujinta 2021.10.04 15:21

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille). Dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

PASTABA:   

Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma (Apostille), gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai. Konsulinis mokestis už vieno dokumento legalizavimą – 20 eurų.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti. Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.

SVARBU:    

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille kreipiantis į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Kaliningrade?

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Rusijos Federacijoje ir pageidaujantys Lietuvoje išduotą dokumentą patvirtinti konsuline pažyma Apostille Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Kaliningrade asmeniškai konsulinio priėmimo metu turi pateikti:

 • Lietuvos Respublikos institucijų išduoto dokumento originalą, kurį norima patvirtinti pažyma Apostille;
 • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę),
 • Nustatytos formos prašymą tarpininkauti patvirtinant pateiktą dokumentą pažyma Apostille (pildoma konsulate),
 • Sumokėti 20 eurų konsulinį mokestį už tarpininkavimą patvirtinant dokumentą pažyma Apostille.

Kreipiantis konsulinės paslaugos Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade, būtina iš anksto registruotis elektroniniu būdu.

DĖMESIO:   

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog pažyma Apostille gali būti tvirtinami tik po 1990-03-11 Lietuvos Respublikoje išduoti civilinės būklės liudijimai. Jeigu Jūsų civilinės būklės liudijimas yra išduotas iki 1990-03-11, Jūs taip pat turite kreiptis dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo.

Dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille trukmė ir patvirtinto dokumento atsiėmimo tvarka

Pateikti dokumentai Lietuvos Respublikoje išduotam dokumentui patvirtinti konsuline pažyma „Apostille“ yra perduodami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Dokumento patvirtinimas pažyma „Apostille“ ir persiuntimas Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Kaliningrade paprastai užtrunka vieną mėnesį. Jeigu kartu pateikiami dokumentai ir dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo – 2-3 mėnesius.

Atsiimti pažyma Apostille patvirtintą dokumentą pilietis asmeniškai atvyksta į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Kaliningrade dokumentų atsiėmimo metu.

Kur kreiptis ir ką pateikti norint dokumentus legalizuoti Lietuvoje?

Kreiptis reikia į Užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą.

SVARBU:   

Dėl COVID-19 pandemijos, šiuo laikotarpiu dokumentai legalizavimui priimami ir atiduodami tik per kurjerių paštą į / iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, esančio laikinuoju adresu: J. Lelevelio g. 6, Vilnius.

Pateikdami dokumentus legalizuoti, prašome pridėti:

 • asmens, teikiančio dokumentą (-us) legalizuoti, galiojančio paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą Lietuvos notaro
 • laisvos formos prašymą dėl dokumento legalizavimo, kuriame prašome nurodyti valstybę, kurioje planuojate pateikti legalizuotą (-us) dokumentą (-us) ir savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį)
 • banko pavedimo arba mokėjimo už dokumento legalizavimą kvitą (nuo 2020 m. gruodžio 1 d. konsulinis mokestis už vieno dokumento legalizavimą - 20 EUR)

Konsulinis mokestis už dokumentų legalizavimą sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5320. Konsulinis mokestis taip pat gali būti mokamas šiose vietose:

 • AB „Lietuvos paštas“ skyriuose
 • per UAB „Paysera“ interneto portalą
 • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose
 • UAB „Elotus“
 • UAB „Foxpay“ mokėjimų savitarnos terminaluose FOXBOX
 • UAB „Perlas Finance“ terminaluose
 • per UAB „Viena sąskaita“ internetinę svetainę
 • UAB „Mokėjimo paslaugos“ spaudos kioskuose.

Mokėdami už dokumentų legalizavimą, nurodykite šiuos duomenis:

SVARBU:

Jei mokėjimas atliekamas banko pavedimu internetu, patvirtinkite mokėjimą banke ir pateikite banko kvitą.

Legalizuoti dokumentai bus išsiųsti gavėjui taip pat per kurjerių paštą, asmeniui iš kurjerių pašto įmonės užsisakius dokumento paėmimo paslaugą.

Atkreipkite dėmesį: Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas, atliekantis dokumentų legalizavimą, persikėlė į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpas, laikinu adresu: J. Lelevelio g. 6, Vilnius.

Kurjerių priėmimo laikas:

 • nuo pirmadienio iki ketvirtadienio: 9.00 - 12.00 val. ir 14.00 - 16.00 val.
 • penktadienį: 9.00 - 12.00 val. ir 14.00 - 15.00 val.

PASTABA:

Dokumentai negali būti pateikiami paštu ar elektroniniu paštu.

Daugiau informacijos galite gauti telefonu: +370 5 250 7706.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha