Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

Wyzwania i szanse współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego krajów Inicjatywy Trójmorza - dyskusja w Wilnie

Data utworzenia 2023.04.28 / Aktualizacja 2023.05.02 11:05
   Wyzwania i szanse współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego krajów Inicjatywy Trójmorza - dyskusja w Wilnie
   Wyzwania i szanse współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego krajów Inicjatywy Trójmorza - dyskusja w Wilnie
   Wyzwania i szanse współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego krajów Inicjatywy Trójmorza - dyskusja w Wilnie
   Wyzwania i szanse współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego krajów Inicjatywy Trójmorza - dyskusja w Wilnie
   Wyzwania i szanse współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego krajów Inicjatywy Trójmorza - dyskusja w Wilnie

   27 kwietnia odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Ambasadą RP w Wilnie, poświęcone zacieśnieniu współpracy między państwami Inicjatywy Trójmorza (dalej - 3M) w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

   Podczas seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele Litwy, Polski, Rumunii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele firm energetycznych, dyskutowano o tym, jak zwiększyć łączność infrastruktury energetycznej na osi Północ-Południe oraz jak 3M może przyczynić się do rozwiązania aktualnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym w regionie i pomóc Ukrainie w zapewnieniu odporności systemów energetycznych. Wymieniono również opinie na tematy związane ze zwiększeniem zdolności przesyłowych gazu skroplonego, promowaniem odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacją

   Strona litewska przedstawiła swoje doświadczenia w rozwijaniu zdolności magazynowania energii oraz wyniki niedawnego testu autonomicznej sieci elektrycznej. Podczas seminarium stwierdzono, że wspólnym celem krajów 3M powinno być zmniejszenie uzależnienia od surowców energetycznych Rosji i krajów niedemokratycznych, dywersyfikacja źródeł energii oraz promowanie energii odnawialnej.

   Podczas seminarium Gediminas Varvuolis, ambasador Inicjatywy Trzech Mórz i Łączności, podkreślił znaczenie współpracy transatlantyckiej,powiązań regionalnych i realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w regionie.

    

   To już drugie wydarzenie w formacie 3M organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie. W ubiegłym roku podobne wydarzenie poświęcone było tematyce cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji 3M.

   Prenumerata wiadomości

   Captcha