Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie bezprawnej aneksji przez Rosję obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego oraz zaporoskiego Ukrainy

Data utworzenia 2022.09.30 / Aktualizacja 2022.10.04 11:10

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy zdecydowanie potępia ogłoszoną dnia 30 września przez prezydenta Rosji bezprawną decyzję o aneksji należących do Ukrainy obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego oraz zaporoskiego, których część jest czasowo okupowana przez Rosję.

Ta kolejna próba Rosji siłą przerysować uznane przez społeczność międzynarodową granice Ukrainy i zalegalizować bezprawną kontrolę należących do Ukrainy terytoriów Doniecka, Ługańska, Chersoniu oraz Zaporoża poważnie narusza standardy prawa międzynarodowego, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, dlatego jest nieważna, nie ma żadnej mocy prawnej i nie zostanie uznana, podobnie jak i nigdy nie uznamy bezprawnej aneksji Krymu.

Litwa i społeczność międzynarodowa nie uznają pseudo-referendów w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim w Ukrainie, których sfałszowane wyniki, służące jako pretekst do tej rosyjskiej aneksji, w żadnej sposób nie odzwierciadlają woli narodu ukraińskiego, który zdecydowanie się sprzeciwia rosyjskiej okupacji.

Litwa wzywa społeczność międzynarodową do dalszego zaostrzania sankcji wobec Rosji za organizowanie bezprawnych pseudo-referendów na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz ich aneksję, a aktywnie uczestniczące w tych bezprawnych działaniach osoby do pociągnięcia do odpowiedzialności.

Żądamy, by Rosja natychmiast zakończyła agresję na Ukrainie i wycofała swoje siły militarne z całego terytorium Ukrainy. Wraz z partnerami nadal będziemy wszelkimi sposobami wspierać Ukrainę i jej ludzi walczących za swoją wolność i demokratyczną przyszłość kraju.

 

Prenumerata wiadomości

Captcha