Europos Sąjungos TAIEX programa

Sukurta 2014.03.03 / Atnaujinta 2021.02.15 14:03
 • Kas yra Europos Sąjungos TAIEX programa?
  TAIEX programa pradėta 1996 metais į ES kandidatuojančiose šalyse, nuo 2006 metų TAIEX pradėta taikyti ir Pietų bei Rytų Kaimynystės valstybėse bei Rusijoje ir Šiaurės Kipre.

  Pagrindinis TAIEX programos tikslas –  šalies paramos gavėjos prašymu suteikti greitą trumpalaikę pagalbą institucijoms.

  TAIEX programa padeda:
  - stiprinti viešojo administravimo sektorių;
  - įgyvendinti ES teisės reikalavimus;
  - užmegzti kontaktus ir skatinti ryšius su atitinkamomis ES šalių narių institucijomis;
  - numatyti tolimesnio bendradarbiavimo per ES Dvynių programą galimybes.

  TAIEX parama gali būti suteikiama vykdant ekspertų misijas šalyse paramos gavėjose, organizuojant seminarus, darbinius susitikimus ir/ar mokomuosius vizitus ES valstybėms narėms.

  Geografinės programos ribos

  TAIEX programa įgyvendinama:
  - Kroatija;
  - narystės ES siekiančios šalys (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija);
  - ES Rytų bei Pietų kaimynystės šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas (Gruzija), Moldova, Ukraina, Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libija, Moldova, Marokas, Palestina, Tunisas);
  - ES šalys narės bendradarbiaujančios regioninės ir miestų politikos, mobilumo ir transporto srityse.

  TAIEX paramos būdai

  Ekspertų misijos
  šalyse paramos gavėjose
  Vieno-dviejų ES ekspertų konsultacijos šalies paramos gavėjos institucijoje ES teisės perkėlimo, procedūrų ar praktiniais klausimais.
  Trukmė iki 5 darbo dienų.

  Seminarai ir darbiniai susitikimai šalyse-paramos gavėjose
  Vienos ar kelių ES šalių ekspertų vedami renginiai tam tikro sektoriaus ES teisės klausimais.
  Trukmė iki 2 darbo dienų.

  Mokomieji vizitai ES valstybėse narėse
  Šalies paramos gavėjos delegacijos iki 3 asmenų vizitai ES šalių institucijose siekiant susipažinti su praktiniais ES teisės įgyvendinimo aspektais.
  Trukmė iki 5 darbo dienų.

  TAIEX įvertinimo misijos
  ES valstybių narių ekspertai įvertina ir informuoja suinteresuotų šalių atstovus apie jų pasiekimus ES Acquis srityje ir pateikia savo išvadas bei rekomendacijas.

  Kas ir kaip gali teikti?

  Kas gali įgyvendinti ES TAIEX programos projektus?
  - Valstybės institucijos ir jų ekspertai;
  - Įgaliotosios institucijos statusą turinčios įstaigos ir jų ekspertai.

  Įgaliotosios institucijos (Mandated Body) statuso gavimo informaciją galite rasti Dvynių programos skiltyje.

  ES TAIEX programos projektai

  Daugiau informacijos apie ES TAIEX programos planuojamus renginius ir konkursus.
  Europos Komisijos statistika apie ES šalių narių ir Lietuvos institucijų bei ekspertų dalyvavimą TAIEX renginuose
  TAIEX veiklos sektoriai

  TAIEX programos vyksta šiose srityse:
  - Agrokultūra ir maisto saugumas;
  - Laisvė, saugumas ir teisingumas;
  - Aplinkosauga, energetika, transportas ir telekomunikacijos;
  - Vidaus rinka;
  - Parama turkų Kipro bendruomenei;
  - „Regio Peer 2 Peer“.
 • Ekspertai
  Valstybės tarnautojai turintys darbo patirties TAIEX programos srityse gali registruotis į ekspertų duomenų bazę.

  Ekspertai taip pat gali dalyvauti TAIEX programos renginiuose registruodamiesi per Nacionalinį programos koordinatorių.

  Informacija apie registruotų ekspertų duomenų saugojimą.

  TAIEX duomenų bazėje registruoti ekspertai gali būti kviečiami į seminarus, konferencijas, vizitus arba gali organizuoti mokomuosius vizitus. Daugiau informacijos apie ekspertinę veiklą rasite čia.
 • Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose reglamentavimas
  Valstybės tarnautojų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas, Vyriausybės nutarimai dėl komandiruočių tvarkos, kiti teisės aktai, nuorodas į kuriuos rasite čia.
 • Lietuva ES TAIEX programoje
  Europos Komisijos statistika apie Lietuvos dalyvavimą TAIEX programoje:
  -
  2016 m. pirma pusė
  - 2015 m. antra pusė
  - 2015 m. pirma pusė
  - 2014 m. antra pusė
  - 2014 m. pirma pusė
  - 2013 m. antra pusė
  - 2013 m. pirma pusė

  Renginiai Lietuvoje:
  - 2016 m. balandžio 12 d. Lietuvos patirtis pristatyta Europos Komisijos TAIEX instrumento 20-mečiui skirtoje konferencijoje
  - Renginio prezentacijos
 • Lietuvos dalyvavimo ES TAIEX programoje nauda?
  Paramos teikimas ir dalinimasis patirtimi su kitomis šalimis pagal TAIEX programą yra naudinga tiek institucijoms ir jų tarnautojams, tiek ekspertų atstovaujamai šaliai:
  - paramos teikimas užsienio valstybėse padeda įgyvendinti strateginius užsienio politikos tikslus, kurie susiję su geros partnerystės ir kaimynystės santykiais, Lietuvos, kaip „regiono centro“, idėja;
  - paramos teikimas užsienio valstybėse yra susijęs su Lietuvos įsipareigojimais, įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką;
  - dalyvavimas TAIEX programoje prisideda prie demokratijos ir teisės viršenybės įtvirtinimo, ūkio plėtros ir valdymo tobulinimo šalyse paramos gavėjose;
  - dalyvaujant TAIEX programoje, gerinamas Lietuvos valstybės ir jos institucijų įvaizdis užsienio valstybėse. Tai gali būti naudinga ir politine (pavyzdžiui, siekiant palankių sprendimų tarptautinėse organizacijose), ir ekonomine prasme;
  - dalyvavimas programoje teikia finansinę ir nefinansinę naudą dalyvaujančioms institucijoms ir jų tarnautojams. Sukuria ilgalaikius institucinius ryšius, taip pat yra stiprus finansinės motyvacijos šaltinis valstybės tarnautojams;
  - žinios ir įgūdžiai, atsirandantys dalyvaujant programos renginiuose, padeda Lietuvos valstybės tarnautojams efektyviau vykdyti tiesiogines pareigas, tobulinti viešąjį administravimą, siekti geresnių viešosios politikos rezultatų. Tai yra naudinga visai valstybės tarnybai;
  - bendradarbiavimas su užsienio partneriais leidžia formuoti koalicijas, priimant sprendimus ES institucijose ar kitose tarptautinėse organizacijose, taip pat sudaro prielaidas bendriems ateities projektams.
 • TAIEX programos ataskaitos
  TAIEX ir Dvynių projektų ataskaitos:
  - 2017 m.
  - 2016 m.
  - 2015 m.
  - 2014 m.
  - 2013 m.
  - 2012 m.
  - 2011 m.
 • REGIO Peer 2 Peer
  Programa sukurta trumpalaikiams ES šalių narių mainams, kuriais siekiama dalintis patirtimi ir gerinti šalių administravimo gebėjimus. Programos renginių tema dalintis patirtimi įgyta administruojant Europos regioninio vystymosi fondo ir Sanglaudos fondo projektus.

  Peer 2 Peer yra TAIEX programos dalis, skirta tik ES šalims narėms, įgyvendinama per trumpalaikes ekspertų misijas, mokomuosius vizitus arba seminarus.

  Peer 2 Peer labai paprasta ir lanksti priemonė, kurios paraiškos forma galima užpildyti internetu pateikiant šią informaciją:
  - Pageidaujamos programos būdas (ekspertų misija, mokomasis vizitas, seminaras)
  - Trumpas reikalingos pagalbos aprašymas ir dominančios temos.
  - Kontaktinio asmens informacija ir trumpa informacija apie planuojamus dalyvius
  - Pageidaujama mainų data ir trukmė

  Daugiau informacijos galite rasti čia:
  - Bendroji informacija;
  - Paraiškos forma;
  - Viešojo sektoriaus pareigūnams, kurie norėtų pasidalinti savo patirtimi Peer 2 Peer programoje;
  - ES lankstinukas apie programą.