Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programa

Sukurta 2020.06.26 / Atnaujinta 2020.09.21 12:38

Darbo grupės

 • Stiprinti Lietuvos vaidmenį tarptautinėse organizacijose (ES, NATO, JT, ESBO, ET, EBPO, UNESCO ir kt.) | NPP 9.1 uždavinys
  2020 m. rugpjūčio 27 d. planuojamas darbo grupės posėdis, kuriame bus aptarti problemų formulavimo ir priežasčių medžio formavimo projektai.

  2020 m. rugsėjo 2 d. 10 val.organizuojamos nuotolinės konsultacijos su PwC (Pricewaterhouse Coopers) konsultantais dėl plėtros programos rengimo.

  2020 m. rugsėjo 8 d. 16 val. organizuojamos nuotolinės konsultacijos su PwC (Pricewaterhouse Coopers) konsultantais dėl plėtros programos rengimo.

  2020 m. rugsėjo 9 d. 14 val. vyks nuotolinis darbo grupės, skirtos Lietuvos vaidmeniui tarptautinėse organizacijose stiprinti, posėdis.

  2020 m. rugsėjo 10 d. 15 val. vyks nuotolinis darbo grupės, skirtos Lietuvos vaidmeniui tarptautinėse organizacijose stiprinti, posėdis.

  2020 m. rugsėjo 17 d. vyko nuotolinis darbo grupės, skirtos Lietuvos vaidmeniui tarptautinėse organizacijose stiprinti, posėdis.

  2020 m. rugsėjo 21 d. vyks nuotolinis darbo grupės, skirtos Lietuvos vaidmeniui tarptautinėse organizacijose stiprinti, posėdis.

  Kontaktinis asmuo Eglė Račinskienė [email protected] tel. 236 2866

 • Kokybiškai ir kiekybiškai sustiprinti bendradarbiavimą su Lietuvai strategiškai svarbiomis valstybėmis, stiprinant diplomatinį atstovavimą ir ekonominę diplomatiją | NPP 9.2 uždavinys
  Liepos mėn. įvyko pirmasis darbo grupės susitikimas.

  Rugpjūčio mėn. problemų formulavimo ir priežasčių medžio formavimo projektai su darbo grupe derinami darbo tvarka.

  2020 m. rugsėjo 3 d. 13 val. organizuojamos nuotolinės konsultacijos su PwC (Pricewaterhouse Coopers) konsultantais dėl plėtros programos rengimo.

  Kontaktinis asmuo Dalia Sukackienė [email protected] tel. 236 25 02

 • Plėsti bendradarbiavimą ir diplomatinį atstovavimą dinamiškai besivystančiame Azijos regione | NPP 9.3 uždavinys
  2020 m. rugsėjo 9 d. 10 val. organizuojamos nuotolinės konsultacijos su PwC (Pricewaterhouse Coopers) konsultantais dėl plėtros programos rengimo.

 • Stiprinti vertybėmis ir pagarba tarptautinės teisės principams grįstą Lietuvos Rytų kaimynystės politiką | NPP 9.4 uždavinys
  Rugpjūčio mėn. - su darbo grupe formuluojama problema ir formuojamas priežasčių medžio projektas. Dėl COVID-19 pandemijos įtakos derinimas su darbo grupe vyksta nuotoliniu būdu.

  2020 m. rugsėjo 2 d. 13 val.organizuojamos nuotolinės konsultacijos su PwC (Pricewaterhouse Coopers) konsultantais dėl plėtros programos rengimo.

  Kontaktinis asmuo Martynas Barkauskas: [email protected]; tel. 236 2473

 • Stiprinti ES reikalų koordinavimą ir tinkamai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2027 | NPP 9.5 uždavinys
  Rugpjūčio mėn. problemų formulavimo ir priežasčių medžio formavimo projektai su darbo grupe derinami e-paštu.

  2020 m. rugsėjo 4 d. 9 val. Užsienio reikalų ministerijoje planuojamas ES reikalų koordinatorių susitikimas.

  2020 m. rugsėjo 9 d. 13 val. organizuojamos nuotolinės konsultacijos su PwC (Pricewaterhouse Coopers) konsultantais dėl plėtros programos rengimo.

  2020 m. rugsėjo 15 d. 14 val. planuojamas VESK posėdis Vyriausybės posėdžių salėje.

  Kontaktinis asmuo Tomas Kuprys [email protected]; tel. 236 2595

 • Stiprinti valstybės interesus ir tarptautinius įsipareigojimus atitinkančią vystomojo bendradarbiavimo politiką | NPP 9.6 uždavinys
  Rugpjūčio mėn. problemų formulavimo ir priežasčių medžio formavimo projektai derinami darbo tvarka.

  2020 m. rugsėjo mėn. planuojamas Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis.

  Kontaktinis asmuo Valdas Verbus [email protected] tel. 236 2492