Konsulinis mokestis

Sukurta 2019.03.04 / Atnaujinta 2020.09.23 09:07

Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi sumokėti nustatyto dydžio konsulinį mokestį. Konsulinis mokestis mokamas už dokumentų nagrinėjimą (ne už vizos išdavimą).

Už atliktus konsulinius veiksmus Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade galima atsiskaityti grynaisiais pinigais ir mokėjimo kortelėmis VISA, VISA Electron, Maestro ir MasterCard.

Konsulinis mokestis mokamas eurais. Atsiskaitant mokėjimo kortelėmis, susietomis su rublinėmis atsiskaitomosiomis sąskaitomis, nuskaičiuojama suma pagal konsulinio mokesčio mokėjimo dienos rublio ir euro santykį.

Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.

Už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą taikomi šie konsulinio mokesčio tarifai:

Vizos rūšis

Rusijos Federacijos piliečiams

Ukrainos piliečiams

Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Gruzijos, Juodkalnijos, Moldovos ir Serbijos Respublikos piliečiams

Baltarusijos Respublikos piliečiams

Kitų valstybių piliečiams

Šengeno trumpalaikė viza (C)

35 eurai

35 eurai

35 eurai

35 eurų

80 eurų

Kai prašymas išduoti Šengeno vizą (C) pateikiamas likus tik 3 ar mažiau dienų iki išvykimo

70 eurų

70 eurų

-

70 eurų

-

Nacionalinė viza (D)

120 eurų

-

120 eurų

60 eurų

120 eurų

Konsulinio mokesčio lengvatas reglamentuoja Europos Sąjungos susitarimai dėl supaprastintos vizų išdavimo tvarkos, Vizų kodeksas ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.

Konsuliniai mokesčiai netaikomi šių kategorijų pareiškėjams:

 • Vaikai iki 6 metų.
 • Mokiniai, studentai ir juos lydintys mokytojai ar dėstytojai, keliaujantys mokymosi ar švietimo tikslais.
 • Tyrėjai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801  3 straipsnio 2 punkte, keliaujantys mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais.
 • Ne pelno organizacijų atstovai, jaunesni nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantys seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.
 • Rusijos Federacijos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (tarp jų ir įvaikiai), tėvai (tarp jų ir globėjai ir rūpintojai), seneliai ir anūkai.
 • Oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos.
 • Nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariai, jeigu jie šiuo Susitarimu  nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;
 • Neįgalieji asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo.
 • Asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį.
 • Tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys;
 • Mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantys asmenys.
 • Susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai.
 • Europos Sąjungos piliečio arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, – sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.
 • Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai – sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) (toliau – vaikai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, jeigu jie nesusituokę ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.
 • Asmenys, vykstantys į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar ministerijų organizuotuose oficialiuose susitikimuose.
 • Asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius, kad jie vyksta lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario kapo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje (2 kartus per metus).
 • Lietuvių kilmės asmenys, pateikę tai patvirtinančius dokumentus arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro patvirtinta tvarka konsulinės įstaigos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą.
 • Asmenys, kurie išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, ir asmenys, kurie turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikę tai patvirtinančius dokumentus.
 • Diplomatinių ir tarnybinių pasų ar jiems prilygintų kelionės dokumentų turėtojai.
 • Diplomatinių ar tarnybinių pasų ar jiems prilygintų kelionės dokumentų turėtojai, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu (tik nacionalinėms vizoms).
 • Asmenys, dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (tik nacionalinėms vizoms).

Naujienlaiškio prenumerata