Dokumentų pateikimo tvarka

Sukurta 2019.03.04 / Atnaujinta 2020.10.09 09:40

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade nagrinėja prašymus išduoti Šengeno vizas šiais atvejais:

  1. Lietuvos Respublika yra pagrindinė kelionės tikslo valstybė;
  2. jei ketinama vykti į kelias Šengeno valstybes, Lietuvos Respublikoje planuojamas ilgiausios trukmės apsilankymas;
  3. jeigu ketinama aplankyti kelias Šengeno valstybes nares, neišskiriant nė vienos iš jų, į Lietuvos Respubliką ketinama vykti pirmiausiai.

Dokumentus vizai gauti galima pateikti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki planuojamos kelionės pradžios (jūrininkų prašymai, susiję su jų pareigų atlikimu, - ne ankščiau, kaip prieš 9 mėnesius). 

Dokumentai vizai gauti pateikiami Lietuvos vizų centre Kaliningrade, adresu 1812 goda g. 126, Kaliningradas 236016, tel.: +7(499) 703-49-84, +7(499) 704-36-65, el. paštas [email protected]. Su dokumentų pateikimo tvarka galima susipažinti vizų centro internetiniame puslapyje. Taip pat yra galimybė pateikti dokumentus ir kituose Rusijos miestuose.

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade, adresu Proletarskaja g. 133, Kaliningradas, prašymą vizai gauti gali pateikti Europos Sąjungos/Europos Ekonominės erdvės arba Šveicarijos piliečių šeimos nariai (Direktyva 2004/38/EB), asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių ar kitais pagrįstais atvejais.

Dokumentai vizai gauti pateikiami asmeniškai. Jeigu iš prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiančio asmens paimti pirštų atspaudai dėl ankstesnio prašymo buvo paimti likus mažiau nei 59 mėnesiams iki dabartinio prašymo pateikimo dienos, jie nukopijuojami į dabartinį prašymą ir jų iš naujo pateikti nereikia. Jeigu prašymo išduoti Šengeno vizą pateikimo metu nedelsiant negali būti patvirtinta, kad pirštų atspaudai buvo paimti per praėjusį 59 mėnesių laikotarpį, prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiantis asmuo gali prašyti, kad jie būtų paimti.

Reikalavimas pateikti pirštų atspaudus netaikomas:

  • vaikams iki 12 metų;
  • asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai. Jei įmanoma paimti mažiau nei dešimties pirštų atspaudus, paimamas maksimalus pirštų atspaudų skaičius;
  • valstybių ar Vyriausybių vadovams ir nacionalinių Vyriausybių nariams kartu su juos lydinčiais sutuoktiniais ir jų oficialių delegacijų nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu;
  • monarchams ir kitiems karališkosios šeimos vyresniesiems nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu;
  • kreipiantis dėl nacionalinės vizos išdavimo – užsieniečiams, turintiems diplomatinį pasą, taikant abipusiškumo principą.

Esant pagrįstoms abejonėms dėl prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiančių asmenų tapatybės Generalinis konsulatas gali paimti pirštų atspaudus ir per trumpesnį nei 59 mėnesių laikotarpis.

Nepilnamečiams vaikams iki 12 metų pateikiant dokumentus dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečiams vaikams nuo 12 iki 18 metų pateikiant dokumentus dalyvauti neprivaloma, jeigu per paskutinius 59 mėnesius prašymo išduoti vizą pateikimo metu buvo paimti pirštų atspaudai. Išimtiniais atvejais, kai užsieniečio vardu dokumentus vizai gauti pateikia fizinio asmens įgaliotas atstovas arba juridinio asmens įgaliotas atstovas, atitinkamai pateikiamas notarine ar jai prilyginta forma patvirtintas įgaliojimas arba juridinio asmens patvirtintas įgaliojimas. Paštu atsiųsti dokumentai vizai gauti nagrinėjimui nepriimami.

Sprendimas dėl prašymo išduoti vizą priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ambasadoje datos. Atskirais atvejais, visų pirma kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų.

Sprendimas dėl Rusijos Federacijos piliečių prašymų išduoti Šengeno vizą priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ambasadoje dienos. Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti Šengeno vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.Vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti į Šengeno erdvę.

Naujienlaiškio prenumerata