linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

ES lygmens pasirengimo JK išstojimui iš ES be susitarimo priemonės

Sukurta 2019.02.21 / Atnaujinta 2019.11.04 08:49

Informaciniai pranešimai apie JK išstojimo iš ES teisines ir praktines pasekmes atskirose srityse

EK ir ES agentūros parengė paaiškinimus, kokios procedūros bus taikomos po Brexit, jei nesudarius Išstojimo sutarties pereinamasis laikotarpis neprasidėtų. Paaiškinimai parengti dėl įvairių sričių (klimato politika; ryšių tinklai; užimtumas ir socialiniai reikalai; energetika; aplinka; finansinės paslaugos; vidaus rinka, verslumas ir MVĮ; teisingumas ir vartotojų reikalai; mobilumas ir transportas; žuvininkystė; sveikata ir maisto sauga; prekyba, mokesčiai ir muitai; keliavimas), juos galima rasti čia.

ES teisėkūros priemonės, skirtos pasirengti JK išstojimu iš  ES be susitarimo

ES lygmenyje priimta eilė reglamentų JK išstojimo be susitarimo atvejui, iš jų paminėtini svarbesni:

 • Reglamentas dėl vizų reglamento pakeitimo - jame siūloma JK piliečiams nustatyti bevizį režimą trumpalaikėms kelionėms (iki 90 dienų), su sąlyga, kad JK taip pat taikys bevizį režimą visų ES valstybių narių ir Šengeno valstybių piliečių atžvilgiu.
 • Reglamentas dėl oro susisiekimo – juo siekiama nustatyti laikinas vienašales priemones baziniam oro susisiekimui tarp ES ir JK vykdyti po JK išstojimo iš ES.
 • Reglamentas dėl kelių transporto – juo  siekiama nustatyti laikinas vienašales priemones, kuriomis būtų užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje po JK išstojimo iš ES.
 • Reglamentas dėl socialinės apsaugos koordinavimo – juo nustatoma, kad socialinio draudimo laikotarpiai ir įmokos iki JK išstojimo bus apsaugoti ir jų atžvilgiu toliau bus taikomi ES socialinio koordinavimo principai.
 • Reglamentas dėl Erasmus studentų -  juo nustatoma, kad Erasmus studentai galės baigti pradėtas studijas ir gaus finansavimą.  
 • Reglamentas dėl ES biudžeto 2019 m. – jame numatoma, kad JK galės tęsti dalyvavimą ES programose ir projektuose ir gauti finansinę paramą, su sąlyga kad JK toliau mokės mokėjimus į ES biudžetą, kaip mokėjo iki šiol.
 • Dėl finansinių paslaugų pasiūlytos šios priemonės: - 12 mėn. galiosiantis ekvivalentiškumo sprendimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad nebūtų sutrikdyta išvestinių finansinių priemonių centrinė tarpuskaita; - 24 mėn. galiosiantis ekvivalentiškumo sprendimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad JK centriniai vertybinių popierių depozitoriumai paslaugas teiktų be sutrikimų; - du deleguotieji reglamentai, kuriais fiksuotą laikotarpį palengvinama tam tikrų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių su JK įsteigta sandorio šalimi novacija, siekiant tą sandorio šalį pakeisti ES įsteigta.

Visų šių reglamentų įsigaliojimui reikia abipusiškumo iš JK.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos paskelbtus teisėkūros pasiūlymus galima rasti čia.

Papildoma informacija apie pasirengimą JK išstojimui iš ES

 1. EK komunikatai dėl pasirengimo JK išstojimui iš ES
 1. ES Tarybos 50 str. darbo grupės parengties seminarai
 2. Klausimai-atsakymai
 3. Kiti Brexit derybų dokumentai, naudinga informacija. Su derybų dokumentais, derybinių susitikimų darbotvarkėmis, ES derybininko kalbų tekstais galima susipažinti čia.

Naujienlaiškio prenumerata